Φωτοβολταϊκά συστήματα για τη γεωργία

Οι αποθήκες ψύξης, οι αντλίες, ο νυκτερινός φωτισμός, οι αποθήκες σιτηρών, οι γαλακτοκομικές μονάδες, τα ορνιθοτροφεία κ.λπ. απαιτούν πολλή ενέργεια για να λειτουργήσουν.

Με το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, τα ηλιακά φωτοβολταϊκά μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες στη γεωργία για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η Genecon Energy ειδικεύεται σε ηλιακούς συλλέκτες για γεωργικά κτίρια, βοηθώντας τους αγρότες να κερδίσουν χρήματα και να μειώσουν το αποτύπωμά τους άνθρακα παράγοντας τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια. Οι λύσεις ηλιακών πάνελ μας μπορούν να εγκατασταθούν σε στέγες ή να τοποθετηθούν στο έδαφος σε γη που δεν χρησιμοποιείται ή ακόμη και σε υπερυψωμένες βάσεις για να καλλιεργείται η γη από κάτω. Παράγοντας την δική σας ενέργεια  μπορείτε να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί.

Net Metering

O ενεργειακός συμψηφισμός* (net metering) είναι ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού.

Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει ο ίδιος το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του εξαλείφοντας το κόστος του και παραμένοντας ανεπηρέαστος από την αυξητική τάση της τιμής της kWh.

O ενεργειακός συμψηφισμός* (net metering) είναι ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού.

Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει ο ίδιος το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του εξαλείφοντας το κόστος του και παραμένοντας ανεπηρέαστος από την αυξητική τάση της τιμής της kWh.

Net Metering με αποθήκευση

Ένα φωτοβολταϊκό ενεργειακού συμψηφισμού net metering με μπαταρίες* είναι ένα σύστημα όπου με την προσθήκη συσσωρευτών, οι οποίοι αποθηκεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας την πλεονάζουσα ενέργεια του φωτοβολταϊκού και αποδίδοντάς την πίσω κατά τις νυχτερινές ώρες. Η λειτουργία αυτή μειώνει την ανάγκη να καταναλώσουμε ενέργεια από το δίκτυο (την νύχτα ή μέρες με συννεφιά) με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

O ενεργειακός συμψηφισμός* (net metering) είναι ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού.

Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει ο ίδιος το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του εξαλείφοντας το κόστος του και παραμένοντας ανεπηρέαστος από την αυξητική τάση της τιμής της kWh.